visuele identiteit, strategie & design /

Total Rebranding & New Identity

Golf & Country Club Oudenaarde, nieuwe stijl

Het belang van strategische visie & draagvlak op managementniveau bij de creatie & uitrol van een nieuwe identiteit kan niet beter geillustreerd worden dan bij deze unieke Golf- & Country Club in Vlaanderen.

STRATEGISCHE ANALYSE & DRAAGVLAK

Aanvankelijk was er geen nood aan - en dus ook geen budget voor - een nieuw logo en huisstijl. Er waren andere prioriteiten.  Bovendien levert zoiets geen nieuwe jonge potentiële leden op. Het zijn veelgehoorde zinsnedes bij discussies over het al dan niet veranderen van visuele stijl & identiteit.  Uiteraard klopt dit ook. Zonder strategische embedding van een nieuwe visuele identiteit geen resultaat. Atelier 44 is tegen het credo ‘vorm om de vorm’. Vorm volgt inhoud. Wij begeleiden veranderingstrajecten die impact hebben op een volledige organisatie.  Altijd gaat dit gepaard met investeringen. Dit doe je beter doordacht. Men moet vooreerst willen veranderen en de nood begrijpen. Zoniet: ‘einde verhaal’.

Als ervaren specialisten in merkidentiteit zagen wij de nood aan een nieuwe huisstijl, die mits goede strategische begeleiding een groot voordeel kon betekenen voor Golf & Country Club Oudenaarde. Alleen was de vraag: ‘Hoe overtuig je de Raad van bestuur van dit (toekomstige) strategisch voordeel en (toekomstige) economische meerwaarde?’ 

Deze Golfclub wordt geleid als een professioneel bedrijf, door leiders die dagdagelijks in de ondernemingspraktijk staan. In de Raad van Bestuur ontdekten we dan ook kiemen van een  wervend & professioneel marketingverhaal. We stapten vooreerst mee in dit groeiend inhoudelijk verhaal. ‘Go with the flow’. Stap voor stap. Wij springen pas als we samen met onze klanten strategisch kunnen stappen & lopen.

Geleidelijk aan creërden we lid per lid ambassadeursschap in de Raad van Bestuur. Wij waren de buitenstaanders die een frisse inkijk gaven op de huidige huisstijl en zijn gebreken. Via een aantal strategische veranderingssessies openden we de ogen van de mensen die door de jarenlange gedrevenheid door het actuele visuele identiteitsbos de bomen niet meer zagen.

Er waren ook kansen. Eén van beide courses werd totaal hertekend. Dat betekende sowieso dat veel communicatie diende aangepast te worden. We berekenden deze kost, en vergeleken het verschil tussen de oude en de nieuwe huisstijl. Na een viertal strategische sessies in de Raad van Bestuur kregen we een GO! We waren er in geslaagd om draagvlak te creëren. Vier mensen evolueerden in een maand tijd van ‘niet-gelover’ naar ‘ambassadeur’.

DESIGN LOGO & VERWACHTINGEN

Het moeilijkste deel van deze oefening kwam pas nu. De bal lag in ons kamp. Verwachtingen waren hoog & gespannen. De nieuwe identiteit diende in alle detailuitwerkingen de oude identiteit te overstijgen. 

We crëerden daartoe in eerste instantie een tijdloos logo dat symbool stond voor heraldiek, klasse, eenvoud en modernisme. Heraldiek & modernisme als uitgangspunt. Trots & ambassadeurschap als ambitie, met leden-storytelling als basis voor screening & werving van nieuwe potentiële leden.

Na enkele studierondes in het kernteam - de Raad van Bestuur - en na enkele grafische interatierondes, werd besloten tot een definitieve vorm voor het nieuwe logo.

DESIGN HUISSTIJL

De kleuren van de sportclub ‘Golf & Country Club Oudenaarde’ zijn wijnrood & groen. Groen als accent voor ‘Course anker’, voor de liefhebbers van de natuurlijke landschappelijke course, gelegen langsheen de boorden van de Schelde, met zicht op de Koppenberg en de Vlaamse Ardennen. Wijnrood voor ‘Course kasteel’, toepasselijke kleur ter onderstreping van het klassevol parkkarakter van de 18 holes gelegen rond de parkvijver en het historische kasteel.

De ‘Golf & Country Club Oudenaarde’ is naast een golfclub ook een businessclub. Dit strategisch belangrijk marktsegment werd in het verleden niet actief bewerkt. De nieuwe huisstijl dient dus ook rekening te houden met  marktsegmentatie & differentiatie. Voor de ‘Corporate brand Golf & Country Club Oudenaarde’ worden omwille hiervan donkergrijs/bruin en gebroken wit als hoofdkleuren gebruikt. 

   

Contact