visuele identiteit, strategie & design /

Design & Management

Wit-Gele Kruis

Toen het Wit-Gele Kruis ons in 2010 vroeg om te werken aan een nieuwe huisstijl, waren we uitermate tevreden om ook in de non-profit sector een boeiende case te kunnen uitwerken. Visuele identiteit bouwen voor het goede doel. Eindelijk !

Aanvankelijk kenden we echter 'dé stijl van het huis Wit-Gele Kruis' niet zo goed. In dit huis situeren zich namelijk een 5-tal kamers. 5 kamers met 5 aparte werkingen. Zo komt het dat Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant een huisstijl heeft die verschillend is van bvb. de huisstijl van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Tot onze verwondering zijn er net zoveel stijlen in het huis als er provinciale werkingen zijn. De opdracht betrof dus niet de creatie van een algemene stijl voor het gemeenschappelijke huis, maar enkel de stijl van de kamer Oost-Vlaanderen.
Een tweede maal waren we verbaasd toen we al vrij snel beseften dat er in Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen een vrij grote opdracht schuil ging achter de initiële vraag. 

In de analytische fase voorafgaand aan de creatie, boeide ons nog een tweede element in de actuele huisstijl Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen: 'het dominant zijn van de kleur zwart'. Wij vonden dit vreemd. Zwart rijmde niet echt met het gevoel van verzachting, van hulpverlening, van een beetje vreugde op een oude dag. En niet alleen een oude dag. Ook jongeren zijn uiteraard klant zijn aan huis bij het Wit-Gele Kruis. Dat wordt nogal ns vergeten. Oost-Vlaanderen bleek de enige provincie te zijn waar de wagens van de verpleegsters 'zwart' waren. Wij vonden dat dit 'wit' moest zijn. En dat kleurtinten het witte moesten opvrolijken. Dat was strategisch onderbouwde keuze nummer één.

De tweede strategische keuze in de nieuwe stijl betrof het 'leesbaarder maken van het logo', en 'helderder maken van alle communicatiedragers in de huisstijl'. Er waren een aantal technische manco's in de vorige huisstijl, die als oorzaak hadden: zwakke contrastwerking, te laag lettertype-gewicht, etc ... .

Ten derde zat er geen lijn in de meer dan 180 formulieren die Wit-Gele Kruis oost-Vlaanderen voorheen hanteerde. Ook hier drong een optimalisatie en rationalisatie zich op.

Ook de jobcommunicatie & het HR-magazine werden vernieuwd, verjongd & huisstijlgewijs gestroomlijnd. Dit was nodig omdat enerzijds verpleegster een knelpuntberoep is, en anderzijds ten gevolge van de groeiende concurrentie van zelfstandige ondernemers in dit gebied van de zorgsector.

Atelier 44 stelde een uitpuring voor in de nieuwe huisstijl. Een logo-evolutie, geen revolutie. Maar wel een nieuwe visuele identiteit die beter aansloot bij de waarden die Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen wenste uit te stralen. Dit alles krachtig ondersteund door een huisstijklmanagementportaal, met gebruikersrechten & -rollen voor diverse personen binnen de organisatie.

   

Contact