visuele identiteit, strategie & design /

Visuele Identiteit Start-up

Welleman, the art of gardening

Atelier 44 werkt graag voor sterke karakters, voor mensen met persoonlijkheid & visie. Hun leeftijd speelt geen rol. Start-up & multinationale onderneming zijn welkom. Voor ons telt ‘Visie’. Wij houden er van uitgedaagd te worden door gelijkgestemde mensen die weten welke richting ze willen uitgaan. Wij helpen hen bij het vormgeven van hun visie. Wij zijn een klankbord.

‘Visie’ staat dikwijls synoniem met ‘karakter’. Dit type mensen met een zekere eigenzinnigheid, verrijkt ons. Wij gaan voor een goed inhoudelijk verhaal, met respect voor elkaars sterktes en specialismen. In ieders budget.

Een geslaagde nieuwe visuele identiteit vindt zijn voedingsbodem in een goede ‘verstandhouding’ tussen merk en merkbouwer. Nicholas Welleman is een jonge, ambitieuze vakman in tuinen. Hij richt zich op een klasse mensen die willen dat hun tuin in de conceptuele fase even doordacht is als de werkelijke aanleg er van, en dat het latere onderhoud uiteraard ook volgens de regels van de kunst gebeurt.

Vooraleer over te gaan tot de creatieve fase werden 2 strategisch-inhoudelijke sessies gehouden, dit maal niet in raad van Bestuur, maar wel aan de keukentafel, met man en vrouw. Het kernteam bestaat uit Nicholas Welleman en zijn vrouw. Samen 50 jaar jong. Hun visie is kernachtig & duidelijk. Hun boodschap ook. Binnen ons budget willen we resultaat.

De naamgevingsfase volgt. Het potentieel van diverse namen voor het bedrijf worden voorgelegd en vergeleken, mogelijke baselines worden bediscussieerd die de visie krachtig verwoorden.

Het resultaat: ‘Welleman, the art of gardening’, naam & baseline. De stijl & tone of voice: klassevol, uitgepuurd. Getooid In groentinten. Met iconografische uitwerkingen die terug gaan naar de basis van tuinvakmanschap: men dient vooreerst grond te bewerken, vooraleer deze vruchtbaar kan zijn. De weg naar resultaat komt er ook in tuinmanschap dankzij hard werk & doorzettingsvermogen.

   

Contact